การติดตั้ง Font ใน Ubuntu 12.04

copy ฟอน์ทจาก c:\Windows\Fonts ใน Windows 7

สร้างไดเร็กทอรี่ ~/.fonts

นำฟอน์ทที่ copy มาวางไว้ที่ ~/.fonts

เป็นอันเสร็จ