การ Setup Printer ใน Mac

ให้ไปที่ http://localhost:631/ 

จากนั้นไปที่ CUPS for Administrators > Adding Printer and Classes ที่เหลือก็ทำตามขั้นตอนเท่านั้น