วิธีติดตั้งและลบ ppa repository ใน ubuntu

จาก : http://snappytux.com/ubuntu

PPA (Personal Package Archives) คือ repository ที่มาจากผู้พัฒนาภายนอก Ubuntu เพื่อให้สามารถ apt-get ติดตั้งโปรแกรมต่างๆเพิ่มได้มากขึ้นจาก repository พื้นฐานของ Ubuntu เอง

สมมติจะติดตั้ง ubuntu tweak ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ปรับแต่งค่าต่างๆของ Ubuntu ให้ใช้คำสั่งเพิ่มหรือติดตั้ง PPA ของ Ubuntu tweak ดังนี้ (คำสั่ง PPA ใช้ได้ตั้งแต่ ubuntu 9.10 ขึ้นไป)

sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
sudo apt-get update

ถ้าผมต้องการยกเลิกการติดตั้ง ppa ที่เพิ่มเข้ามา ให้ทำการโหลด packet

คำสั่ง ppa-purge มาทำการติดตั้งก่อน

จากนั้นใช่คำสั่งดังนี้

sudo ppa-purge ppa:tualatrix/ppa

แค่นี้ ppa ของ ubuntu tweak ก็จะหายไป