รวมโค๊ดภาษาซี

Contents

Control statements

คำนวณผลรวมของ 1-10
รับตัวเลขจากผู้ใช้ แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่ (แสดงคำว่า Even ) หรือเลขคี่ (แสดงคำว่า Odd)
ฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยของเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน (คืนค่าเป็นทศนิยม)
คำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับค่าความสูงของสามเหลี่ยม (Height) และค่าของฐานสามเหลี่ยม (Base)
คำนวณหาพื้นที่ของวงกลม โดยรับค่ารัศมี (Radius) และกำหนดให้ค่าพายเท่ากับ 3.14
โปรแกรมรับตัวเลขทางแป้นพิมพ์เป็นเลขฐานสิบ (0-7) จากนั้นแสดงผลเป็นเลขฐานสองแบบสามหลัก
พิมพ์แม่สูตรคูณ แม่ 2 ถึง 25
ตัดเกรด A – F ด้วยคำสั่ง if
ตัดเกรด A – F ด้วยคำสั่ง switch … case
รับวันที่ (1-30) ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 แล้วแสดงวัน (อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์)
Display Character from A to Z Using Loop
checking is Prime or not
Prime Numbers Between two Interval number
Fibonacci series
Floyd’s Triangle
Display all factors of a number

Recursive

ผลรวม
Factorial
Fibonacci at n (terms)

Other

Display its own source code

Control statements

คำนวณผลรวมของ 1-10

รับตัวเลขจากผู้ใช้ แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่ (แสดงคำว่า Even ) หรือเลขคี่ (แสดงคำว่า Odd)

ฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยของเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน (คืนค่าเป็นทศนิยม)

คำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับค่าความสูงของสามเหลี่ยม (Height) และค่าของฐานสามเหลี่ยม (Base)

คำนวณหาพื้นที่ของวงกลม โดยรับค่ารัศมี (Radius) และกำหนดให้ค่าพายเท่ากับ 3.14

โปรแกรมรับตัวเลขทางแป้นพิมพ์เป็นเลขฐานสิบ (0-7) จากนั้นแสดงผลเป็นเลขฐานสองแบบสามหลัก

พิมพ์แม่สูตรคูณ แม่ 2 ถึง 25

ตัดเกรด A – F ด้วยคำสั่ง if

ตัดเกรด A – F ด้วยคำสั่ง switch … case

รับวันที่ (1-30) ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 แล้วแสดงวัน (อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์)

Display Character from A to Z Using Loop

checking is Prime or not

Prime Numbers Between two Interval number

Fibonacci series

Floyd’s Triangle

1
2 3
4 5 6
7 8 9 10

Display all factors of a number

 

Recursive

ผลรวม

Factorial

Fibonacci at n (terms)

 

Other

Display its own source code