คำสั่งเริ่มเกมใหม่

การเริ่มเกมใหม่เดิมทีใช้คำสั่ง

Application.LoadLevel(Application.loadedLevel);

แต่ใน Unity เวอร์ชันใหม่ ให้ใช้คำสั่ง

SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);