การปรับแต่ง Pivots และการหมุน

สร้าง Cube ที่หมุนแบบปกติ
สร้าง Cube ที่หมุนรอบ Pivot

Note: กด v ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ snapping mode

Creating Custom Pivots in Unity