วีดีโอ Node.js

1. Introduction
2. การใช้งาน Terminal
3. การจัดการโมดูลด้วย npm

1. Introduction

 • ดาว์นโหลด
 • ใช้ Node.js ทาง Terminal
 • ใช้ Node.js จากไฟล์ที่พิมพ์คำสั่งไว้
 • สร้าง Web server แบบง่าย ๆ

2. การใช้งาน Terminal

 • เรียกใช้ Terminal
 • การคำนวณง่าย ๆ
 • การใช้ตัวแปร
 • การใช้คำสั่งแบบหลายบรรทัด
 • ตัวแปร Underscore
 • การเรียกดูคำสั่งของ Node

3. การจัดการโมดูลด้วย npm

 • ติดตั้งโมดูลด้วย npm แบบ local mode
 • เตรียม Application ก่อนติดตั้ง
 • ทดลองติดตั้งโมดูล express
 • ทดลองเรียกใช้งานโมดูล express
 • Updating a module
 • Uninstalling a module