การแจ้งเตือน (Notification)

การแจ้งเตือน

มีปุ่ม 3 ปุ่ม

  • ปุ่มที่ 1 Notify เป็นการแจ้งเตือน
  • ปุ่มที่ 2 Update เป็นการอัพเดทข้อความแจ้งเตือน
  • ปุ่มที่ 3 Cancel เป็นการยกเลิกการแจ้งเตือน

เมื่อผู้ใช้กดที่การแจ้งเตือน จะมีการเรียกหน้า Activity
ที่เราเตรียมไว้ให้แสดงขึ้นมา (หน้า NotificationActivity)

แก้ไขหน้า activity_main.xml

แก้ไขหน้า MainActivity.java

บรรทัดที่ 25: สร้าง Notification
บรรทัดที่ 53: อัพเดท Notification
บรรทัดที่ 64: ยกเลิก Notification

สร้าง Activity ขึ้นมาใหม่แบบ Empty ชื่อ NotificationActivity

แก้ไขหน้า activity_notification.xml

แก้ไขหน้า NotificationActivity.java

เพิ่มไฟล์รูป myicon.png ไว้ใน
ProjectName\app\src\main\res\drawable\
icon notify

เมื่อรันแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้

nofity

เมื่อกดปุ่ม Notify

nofity

เมื่อกดปุ่ม Update

nofity

เมื่อกดปุ่ม Cancel

การแจ้งเตือนก็จะหายไป

ถ้ากดที่แถบ Notify

จะแสดงหน้าตาแบบนี้

nofity