การติดตั้ง Node.js

หน้าเว็บหลัก Node.js
https://nodejs.org/

ดาว์นโหลด Node.js จาก
https://nodejs.org/en/download/

เมื่อดาว์นโหลดจะได้ไฟล์

node-v8.9.4-x64.exe

เมื่อติดตั้งโปรแกรมจะอยู่ที่

C:\Program Files\nodejs\

ดูเวอร์ชันของ node

> node -v
v8.9.4

ดูเวอร์ชันของ npm

> npm -v
5.6.0

อัพเดท npm ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

npm i npm@latest -g