การติดตั้ง ionic

ใช้ npm ในการติดตั้ง cordova และ ionic

[code]
> npm install -g cordova
> npm install -g ionic
[/code]

-g means this is a global install
เพราะฉะนั้น ใช้คนเดียวไม่ต้อง -g ก็ได้มั้ง

ดูเวอร์ชันของ cordova

[code]
> cordova -v
8.0.0
[/code]

ดูเวอร์ชันของ ionic

[code]
> ionic -v
3.20.0
[/code]

ตรวจสอบข้อมูลต่างๆของ ionic

[code]
> ionic info
[WARN] You are not in an Ionic project directory. Project context may be missing.

cli packages: (C:\Users\Phaisarn\AppData\Roaming\npm\node_modules)

@ionic/cli-utils : 1.19.2
ionic (Ionic CLI) : 3.20.0

System:

Node : v8.11.3
npm : 5.6.0
OS : Windows 8.1

Misc:

backend : pro

[/code]

การติดตั้งหรืออัพเดท Ionic3 และ Cordova ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ต้อง cd เข้าไปใน project ก่อน ค่อยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

[code]
> npm i -D -E ionic@latest
> npm i cordova
[/code]

อัพเกรด ionic

[code]
> npm i -g ionic to update
[/code]

Link