คำสั่ง ADB

ติดตั้งโปรแกรม

> adb install -r name.apk
Success