ติดตั้ง Android SDK บน Eclipse ด้วย Android Development Tools (ADT) Plugin

ก่อนอื่น ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง Eclipse เวอร์ชั่น 3.4 หรือใหม่กว่า

http://www.eclipse.org/downloads/

ดาวน์โหลด SDK (SDK download page)

เซ็ต path ของ Windows ไปที่ tools/ directory

ติดตั้ง ADT Plugin

เปิด Eclipse แล้วเลือกเมนู Help > Install New Software.

ที่ Available Software dialog แลือก Add….

001_0

Name: Android Plugin

Location: https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

002_0

003_0

004

005

006

007

008

Configuring the ADT Plugin

เลือก Window > Preferences…

เลือก Android แล้วกดปุ่ม Browse เพื่อระบุ path ของ sdk ที่ดาว์นโหลดมา

009

ไปที่เมนู Window > Android SDK and AVD Manager

012

013

014

015

รัน Android Emulator

– ไปที่เมนู Window->Android SDK and AVD Manager
– กดปุ่ม New

016

017

018

019

020

021

ที่มา: http://developer.android.com/sdk/installing.htmlhttp://www.codemobiles.com