การระบุพิกัดด้วย HTML5

การระบุพิกัด latitude/longitude ด้วย HTML5 สามารถทำได้โดยการใช้ navigator.geolocation
แต่ความแม่นยำขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้เปิดเว็บไซต์ เช่น เปิดจาก PC (ไม่มี GPS) หรือเปิดจากโทรศัพท์มือถืออย่าง Android และ iPhone จะมี GPS ทำให้ระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำ

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>ทดสอบ geolocation</title>
		<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    ตำแหน่งของฉัน:
    <div id="geo_data"></div>
    <script type="text/javascript">
     if ( navigator.geolocation ) {
       // ตรงนี้คือรองรับ geolocation
       navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(location) {
         var location = location.coords;
         $("#geo_data").html('lat: '+location.latitude+'<br />long: '+location.longitude+'<br /> altitude: '+location.altitude+'<br /> accuracy: '+location.accuracy+'<br /> altitude accuracy: '+location.altitudeAccuracy+'<br /> heading: '+location.heading+'<br /> speed: '+location.speed);
       }, function() {
         alert('มีปัญหาในการตรวจหาตำแหน่ง');
       });
     } else {
       alert('เบราเซอร์นี้ไม่รองรับ geolocation');
     }
     </script>
  </body>
</html>

ค่าที่ได้จากการเรียกใช้ navigator.geolocation ไม่ได้มีแค่ latitude/longitude ค่าอื่นๆสามารถดูได้ที่ http://dev.w3.org/

ตัวอย่าง : geolocation_html5

ที่มา : http://www.okvee.net/