สร้างโปรเจ็กส์ ionic ไว้ทดสอบ CORS

ใช้ทดสอบกับ

สร้างโปรเจ็กส์ชื่อ corsApp แบบ blank

[code]
> ionic start corsApp blank
[/code]

แก้ไขไฟล์ src/app/app.module.ts

แก้ไขไฟล์ src/pages/home/home.ts

แก้ไขไฟล์ src/pages/home/home.html

ดูที่หน้าจะจะเห็น x Phaisarn x
หรือดูที่ Debug ด้วยการกด F12 ดูก็จะเห็นข้อมูลที่วิ่งมาละ

แต่ถ้าเห็น x O x แสดงว่าโหลดข้อมูลไม่ได้