โปรแกรมตัดคำภาษาไทย SWATH

โปรแกรมการตัดคำภาษาไทยที่สามารถเลือกวิธี การตัดคำได้สองวิธี คือ การตัดคำแบบเลือกคำที่ยาวที่สุด(longest matching) และการตัดคำโดยเลือกแบบเหมือนมากที่สุด (maximal matching algorithms) ซึ่งนอกเหนือจากการใช้งานได้ดีกับข้อความที่เป็น text ธรรมดา โปรแกรมยังสามารถ รองรับไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ html, rtf

ที่มา: โปรแกรมตัดคำภาษาไทย