การกำหนดหน้าแรกที่จะแสดง

กำหนดหน้าแรกที่จะแสดงให้เป็นหน้า login

src/app/app.component.ts

ดูตัวอย่างเต็มๆที่
สร้างหน้า Login – logout