ติดตั้ง CDT ให้กับ Eclipse เพื่อพัฒนาภาษา C ด้วย Eclipse

ทำกาติดตั้ง CDT ให้กับ Eclipse โดยไปที่เมนู Help > Software Updates > Find and Install
จากนั้นตรง Name ให้ใส่คำว่า CDT
ส่วนตรง URL ให้ใส่ url ของ CDT ให้ตรงกับ เวอร์ชั่นของ Eclipse ที่เราใช้อยู่ โดยดู url นี้ได้จากhttp://www.eclipse.org/cdt/downloads.php

ที่มา: CDT DownloadsC++ Development using eclipse IDE