สร้างโปรเจ็กส์ ionic เรียกใช้ HTTP แบบ Native ไว้ทดสอบ CORS แบบ GET, POST

ใช้ทดสอบกับ

Supported platforms

  • Android
  • iOS
  • browser

สร้างโปรเจ็กส์ชื่อ corsApp แบบ blank

[code]
> ionic start corsApp blank
[/code]

Install the Cordova and Ionic Native plugins:

[code]
$ ionic cordova plugin add cordova-plugin-advanced-http
$ npm install –save @ionic-native/http
[/code]

แก้ไขไฟล์

  1. src/app/app.module.ts
  2. src/pages/home/home.html
  3. src/pages/home/home.ts

1. src/app/app.module.ts

2. src/pages/home/home.html

3. src/pages/home/home.ts

บรรทัดที่ 21: doGet() ทดสอบ GET
บรรทัดที่ 42: doPostHeader() ทดสอบ POST แบบกำหนด Header ใช้ได้บนมือถือ Android แต่รันด้วย cordova run browser ไม่ได้ (ขึ้นอยู่กับ Project ของทาง WebApi ด้วย)

บรรทัดที่ 82: doPostPlaceholder() ทดสอบกับเว็บข้างนอก
บรรทัดที่ 113: doPostPerson() ใช้งานได้ปกติ

รันด้วยแพลตฟอร์ม browser

[code]
> ionic cordova platform rm browser
> ionic cordova platform add browser
> ionic cordova run browser
[/code]

Link