เตรียมตัวเขียน Android app บน Ubuntu 12.04

1. ติดตั้งแบบง่ายด้วย ADT Bundle

  1. เปิดหน้าดาวน์โหลด Android SDK
  2. ดาวน์โหลด ADT Bundle จะได้ไฟล์ adt-bundle-linux-x86_64-20130514.zip
  3. แตกไฟล์จะได้ไดเร็กทอรี่ adt-bundle-linux-x86_64-20130514
  4. สร้างไดเร็กทอรี่ชื่อ Development ไว้ใต้ /home/jack/ (สร้างชื่ออื่นก็ได้)
  5. คัดลอก adt-bundle-linux-x86_64-20130514 มาไว้ใต้ /home/jack/Development เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

2. ติดตั้ง SDK บน Eclipse เอง

$ sudo apt-get install eclipse

หลังจากที่ติดตั้ง eclipse เสร็จให้ติดตั้ง ADT Plugin ดังนี้

Help -> Install New Software

“ADT Plugin”
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

Warning:

ไม่ว่าจะติดตั้งแบบใด ก็จะเจอปัญหาต่อไปนี้ได้ คือ

  • เมื่อเปิด Eclipse ครั้งแรกจะเจอแจ้งเตือน Error “adb version failed” เป็นเพราะยังไม่ได้สร้างไดเร็กทอรี่ /home/jack/workspace อันนี้ไม่เป็นไร เปิดครั้งต่อไปก็จะไม่ฟ้องละ
  • แต่ถ้าเครื่องเคยติดตั้ง Eclipse มาก่อนจะเจอปัญหา “adb version failed” ฟ้องอยู่เรื่อยๆ ให้ลบ /home/jack/workspace ออกก่อน (Eclipse จะสร้างให้ใหม่เอง)
  • ถ้าเครื่องติดตั้ง ATI driver จะรัน emulator ไม่ขึ้น ให้ remove ออกก่อน โดยไปที่ System Settings -> Additional Drivers เลือก ATI/AMD แล้วกด Remove

การใช้งาน

  1. Windows -> Android SDK Manager เลือกติดตั้งเวอร์ชั่นที่ต้องการ
  2. Windows -> Android Virtual Device Manager สร้าง Virtual Device ขึ้นมาอย่างน้อย 1 ตัว แล้วสั่ง Start…

จะเจอกับ Error “… android java.io.IOException: error=2, No such file or directory …” ทางแก้ ให้ติดตั้งเพจเกจ

$ apt-get install ia32-libs

ถึงตรงนี้จะเปิด Emulator ขึ้นมาได้ละ

แต่ถ้าไม่ได้และเจอกับ Error “Failed to load libGL.so in android” ทางแก้ ให้ติดตั้งเพจเกจ

sudo apt-get install libgl1-mesa-dev

ที่มา: Fixing Ubuntu Error: Failed to load libGL.sostackoverflow.com