แสดงปฏิทิน และเลือกวันที่ได้ 2

เมื่อคลิกเลือกวันที่ของเดือนก่อนหน้า หรือเดือนถัดไป
ก็จะเป็นการเลือกวันดังกล่าวเลย
และตัดบรรทัดสุดท้ายของเดือนหน้าที่เกินมาออก

1. สร้างแอพและรัน

[code]
> ionic start myCalendar blank
> cd ./myCalendar
> ionic serve -l
[/code]

2. เขียนโค๊ดแสดงปฏิทิน

src/pages/home/home.ts

src/pages/home/home.html

src/pages/home/home.scss