แสดง 1 สัปดาห์

แสดงวันในสัปดาห์แบบคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนวันที่แสดง (ไม่เปลี่ยนปฏิทิน)
วันของเดือนก่อนหน้า และวันของเดือนถัดไป จะแสดงเป็นสีจาง
วันของเดือนปัจจุบันแสดงสีเข้ม
เมื่อคลิกเลือกวัน จะรู้ว่าเลือกที่วันไหน

1. สร้างแอพและรัน

[code]
> ionic start myCalendar blank
> cd ./mycalendar
> ionic serve -l
[/code]

2. เขียนโค๊ดแสดงสัปดาห์

src/pages/home/home.html

src/pages/home/home.ts

src/pages/home/home.scss

3. ลองปรับแต่ง CSS

ลองปรับแต่ง CSS ดู ให้วงกลมรอบวันที่เลือกใหญ่ขึ้น


src/pages/home/home.scss

4. ลองปรับ CSS อีกที

ลองปรับ CSS อีกที คราวนี้ ok เลย


src/pages/home/home.scss

Link