แสดงปฏิทิน และแสดงจุดสำหรับ Event ได้

1. สร้างแอพและรัน

> ionic start myCalendar blank
> cd ./myCalendar
> ionic serve -l

src/pages/home/home.html

src/pages/home/home.ts

src/pages/home/home.scss

Link