WordPress plugin แสดง TOC แบบรองรับหลายหน้า

การใช้งานปลั๊กอิน Extended Table of Contents

ใส่โค๊ดนี้ในตำแหน่งที่ต้องการให้ สารบัญแสดง

ส่วนการขึ้นหน้าใหม่ใส่ใส่โค๊ดนี้

 

เพียงเท่านี้สารบัญก็จะแสดงโดยอัตโนมัติในทุกๆหน้าของ POST นี้