วิธีแก้ปัญหา Windows XP ให้ปลอดจีนัส Genuine

ให้ไปดูที่ http://blog.phaisarn.com/node/116 ซึ่งแก้ไขเสร็จใน 3 ขั้นตอน

  1. ไปเปิด Windows Task Manager โดยการกด Ctrl+Alt+Del ครับ.
  2. จากนั้น ให้ทำการปิด Process ที่มีชื่อว่า wgatray.exe process ใน Task Manager ที่เปิดไว้
  3. แล้ว Restart Windows XP หนึ่งรอบ และขณะเดียวกันให้เข้า Safe Mode ครับ
  4. ตอนนี้เราอยู่ที่ Safe Mode ให้ไปลบไฟล์ ชื่อ WgaTray.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ c:\Windows\System32 และ c:\Windows\System32\dllcache.
  5. หลังจากทำการลบไฟล์ทั้งสองเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ Start > RUN และพิมพ์ RegEdit กด Enter
  6. จากนั้นให้ค้นหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
  7. หลังจากเจอแล้ว ให้ทำการลบโฟล์เดอร์ที่มีชื่อว่า WgaLogon และข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์นี้ (ระวังจะลบไฟล?ผิด ครับ)
  8. เมื่อลบหมดแล้ว Restart เข้าใช้งานปกติ