การใช้ไลบรารี Slide Switch

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

activity_main.xml

MainActivity.java

 

Link