การใช้ไลบรารี TriangleLabelView

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

values/styles.xml

activity_main.xml