การทำ Animation (Alpha)

values/styles.xml

activity_main.xml

MainActivity.java