การทำ Dialog Fragment Transition

ไดอะล็อกจะค่อยๆวูบเข้ามา และวูบออกไป

values/styles.xml

res/anim/dialog_open.xml

res/anim/dialog_close.xml

drawable/border.xml

fragment_custom_dialog.xml

CustomDialogFragment.java

activity_main.xml

MainActivity.java