การใช้ไลบรารี ViewPagerTransformer

ลองแล้วรันได้ แต่ไม่ แสดง effect อะไร ??

build.gradle (Module: app)

spinner_item.xml

fragment1.xml

fragment2.xml

fragment3.xml

fragment4.xml

Fragment1.java

Fragment2.java

Fragment3.java

Fragment4.java

MyPagerAdapter.java

activity_main.xml

MainActivity.java