การจัดรูปแบบเมนู Main, Popup และ Context

แต่เมนู Main พื้นเป็นสีขาว เลยดูรูป icon ไม่ชัด

drawable/border.xml

drawable/item_state.xml

values/colors.xml

values/styles.xml

menu/menu_main.xml

menu/menu_popup.xml

menu/menu_context.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้