วิธีการติดตั้ง IIS 7 บน Windows 7

1. Start -> Control Panel จะแสดงหน้าจอของ Control Panel

เลือก Uninstall a Program ดังรูป

คลิกที่ Turn Windows features on or off ซ้ายมือ และคลิกเลือกที่ Option ของ Internet Information Service


ถ้าทดสอนการทำงานโดยรัน http://localhost แล้วปรากฏดังหน้าจอแสดงว่าสามารถใช้งาน IIS7 กับ Windows 7 ได้แล้วครับ

การ Config IIS7 บน Windows 7

เลือกที่เมนู Administrative Tools

Internet Information Services (IIS) Manager

หน้าจอ ของ Internet Information Services (IIS) Manager

ที่มา: thaicreate.com