การทำ Custom ListView เบื้องต้น

layout/custom_layout.xml

CustomAdapter.java

CustomItem.java

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้