การใช้ไลบรารี ImageLetterIcon (ไลบรารีมีปัญหา)

ไลบรารีมีปัญหา แค่ใส่ implement ใน build.gradle (Module: app) แล้ว sync ก็ error ละ
error: duplicate value for resource 'attr/tint' with config ''.

build.gradle (Module: app)

layout/custom_layout.xml

content_main.xml

ColorGenerator.java

CustomAdapter.java

CustomItem.java

CustomViewHolder.java

MainActivity.java

รูปที่ใช้