การสร้างรายการแบบ 2 ทิศทาง


menu/popup_3dots.xml

drawable/horz_item_border.xml

layout/horz_layout.xml

layout/vert_layout.xml

content_main.xml

HorzAdapter.java

HorzHolder.java

HorzItem.java

VertAdapter.java

VertHolder.java

VertItem.java

MainActivity.java

ภาพที่ใช้