การสร้างรายการแบบ Endless Scrolling

build.gradle (Module: app)

บรรทัดที่ 23 : ไลบรารี paginate ใช้ com.android.support:recyclerview-v7:23.0.1 เราเลยต้องใช้ com.android.support:appcompat-v7:25.3.1 เพราะลองใช้ com.android.support:appcompat-v7:26.1.0 แล้วตอนรันมัน Error
บรรทัดที่ 29 : เรียกใช้ไลบรารี paginate (ไลบรารีนี้ไม่ได้ update มา 3 ปีละ ถ้าจะใช้ต้องเอามาปรับปรุงก่อน)

layout/custom_layout.xml

activity_main.xml

CustomAdapter.java

CustomHolder.java

CustomItem.java

MainActivity.java