การใช้ไลบรารี Multimager

ถ้ามีภาพในเครื่อง น่าจะแสดงภาพออกมา

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

เปิดขึ้นมา พอกดปุ่ม แอพดับหายไปเลย ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของ version ของไลบรารีอีกเหมือนเดิม

[code]
09-21 15:53:50.275 1674-26726/? E/NativeCrashListener: Unable to report native crash
java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0
at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:437)
at com.android.server.am.ActivityStack.finishTopRunningActivityLocked(ActivityStack.java:3510)
at com.android.server.am.ActivityStackSupervisor.finishTopRunningActivityLocked(ActivityStackSupervisor.java:2091)
at com.android.server.am.AppErrors.handleAppCrashLocked(AppErrors.java:643)
at com.android.server.am.AppErrors.makeAppCrashingLocked(AppErrors.java:501)
at com.android.server.am.AppErrors.crashApplicationInner(AppErrors.java:376)
at com.android.server.am.AppErrors.crashApplication(AppErrors.java:321)
at com.android.server.am.ActivityManagerService.handleApplicationCrashInner(ActivityManagerService.java:14253)
at com.android.server.am.NativeCrashListener$NativeCrashReporter.run(NativeCrashListener.java:85)
[/code]

เลยเปลี่ยนค่าใหม่เป็นตามนี้ ใช้ได้เลย

build.gradle (Module: app)

content_main.xml

MainActivity.java