การอ่าน Barcode/QR Code ด้วยไลบรารี ZXing

build.gradle (Module: app)

AndroidManifest.xml

content_main.xml

activity_scan_barcode.xml

content_scan_barcode.xml

MainActivity.java

ScanBarcodeActivity.java

ไฟล์เสียงที่ใช้

สร้างโฟลเดอร์ res/raw แล้วเอาไฟล์เสียงไปไว้ใน raw