การอัปโหลดไฟล์

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

content_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 79 : เรียกไปที่ http://10.0.2.2/pro-android/upload.php

ภาพที่ใช้