การจัดการอีเวนต์ ด้วยการสร้าง Class ขึ้นมาใหม่

activity_main.xml

MainActivity.kt

บรรทัดที่ 15 : setOnClickListener(MyListener()) ไปที่คลาส MyListener()
บรรทัดที่ 18 : สร้างคลาส MyListener ขึ้นมาเพื่อทำการ implements View.OnClickListener