เปลี่ยนจาก Sqlite มาใช้ SqlServer

appsettings.json

Startup.cs

ถ้ารันจะยังไม่สามารถ register ได้ ต้องทำการ update database ก่อน (หรือกด apply migration จากหน้าเว็บก็ได้)

ที่ PowerShell พิมพ์คำสั่ง

> dotnet ef database update

แต่ถ้าเดิมมี database นี้อยู่ก่อน แล้วต้องการ drop ก็ใช้คำสั่งนี้

> dotnet ef database drop
> dotnet ef database update

ตอนนี้จะรันได้ register ได้ login ได้ละ