สร้างโปรเจ็กส์ .NET Core Web Application รองรับ Angular

สร้างโปรเจ็กส์แบบ Web > ASP.NET Core Web Application
Name: TestMakerFreeWebApp
Solution name: TestMakerFree

เลือก
Angular

จะได้โปรเจ็กส์ที่มีโครงสร้างประมาณนี้

โปรเจ็กส์นี้จะมีทั้ง Server และ Client

  • โดย Server จะอยู่ในโฟลเดอร์ Controllers
  • ส่วน Client อยู่ในโฟลเดอร์ ClientApp

สั่ง run จะ Eror ประมาณนี้

file 'project.assets.json' not found. Run a NuGet package restore to generate this file.

วิธีแก้
ที่ console พิมพ์คำสั่ง

dotnet restore

สั่ง run อีกที ทีนี้จะรันได้ละ

Test client
หน้า Home

หน้า Counter

หน้า Fetch data

ทีนี้ทดสอบฝั่ง server
Test server

http://localhost:60926/api/SampleData/WeatherForecasts

[{“dateFormatted”:”22/8/2561″,”temperatureC”:20,”summary”:”Mild”,”temperatureF”:67},{“dateFormatted”:”23/8/2561″,”temperatureC”:28,”summary”:”Freezing”,”temperatureF”:82},{“dateFormatted”:”24/8/2561″,”temperatureC”:19,”summary”:”Chilly”,”temperatureF”:66},{“dateFormatted”:”25/8/2561″,”temperatureC”:29,”summary”:”Balmy”,”temperatureF”:84},{“dateFormatted”:”26/8/2561″,”temperatureC”:36,”summary”:”Scorching”,”temperatureF”:96}]

 

Link