โปรเจ็กส์แบบ WebMVC เพิ่ม Controller

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebMVC

เสร็จแล้วมาเพิ่ม HelloWorldController

Controllers/HelloWorldController.cs

บรรทัดที่ 10 : คืนค่าเป็น string

เรียกใช้ไปที่ https://localhost:5001/HelloWorld
จะเห็นหน้าขาวๆที่มีข้อความ This is my default action...

หรือ เรียกใช้ไปที่ https://localhost:5001/HelloWorld/Welcome
จะเห็นหน้าขาวๆที่มีข้อความ This is the Welcome action method...

 

Link