สลับภาษาไทย อังกฤษ บน key board ด้วยตัวหนอน (grave accent) Ubuntu และ Mac OS X

เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการ Windows และจะคุ้นเคยกับการสลับ keyboard ไทยและอังกฤษด้วยปุ่มตัวหนอน ~ หรือ grave accent
แต่ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu และ Mac OS X จะใช้ปุ่มอื่นเพื่อสลับภาษา จึงอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้ใช้บางคน
วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการทำให้ Ubuntu และ Mac OS สามารถสลับภาษาไทยและอังกฤษของ key board ด้วยปุ่มตัวหนอน
(change keyboard layout with grave accent)

เริ่มกันที่ Ubuntu

 • download xkb-data-grave.zip สามารถ download ได้จากที่นี่ donwload
 • เมื่อ download เสร็จแล้ว แตก zip file ออกมา ทำการติดตั้ง xkb-data-grave.deb โดยการ doble click xkb-data-grave.deb
 • Ubuntu Software Center จะถูกเปิดขึ้นมา ทำการติดตั้ง xkb-data-grave
 • เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ System > Preferences > Keyboad
 • ที่หน้าต่าง Keyboard Preferences เลือก tab Layout แล้ว click Option…
 • click Layout Switching
 • เอา check ที่มีอยู่ออกให้หมด
 • เลือก grave switches layout
 • click ปุ่ม Close ปิดหน้าจอต่างๆ ที่เปิดขึ้นมา

เพียงเท่านี้เราก็สามารถสลับ keyboard ไทยและอังกฤษด้วยตัวหนอนบน Ubuntu ได้แล้ว
ต่อไปมาทำที่ Mac OS X กันบ้าง

 • download  โปรแกรม KeyRemap4MacBook download ได้จากที่นี่ download
 • ติดตั้ง KeyRemap4MacBook บนเครื่อง Mac
 • เปิด System Preferences
 • ในหมวด Other ด้านล่างสุด click KeyRemap4MacBook
 • click ที่ Change Backquote Key
 • click เลือก Backquote to F8
 • ไปที่ System Preferences ในส่วน Keyboard
 • เลือก tab Keyboard Shortcuts
 • เมนู Keyboard & Text Input เลือก Select the previous input source ให้เป็น F8
 • ตรวจสอบว่า ใน Tab Keyboard ตรง Use all F1 F2… ไม่ได้ถูก check ไว้

ลองกดปุ่มตัวหนอนก็จะเป็นการสลับภาษาไทยและอังกฤษ

Ref: codesanook.com