การติดตั้ง FreeRadius และ phpmyprepaid บน ubuntu 8.04

การติดตั้ง FreeRadius และ phpmyprepaid บน ubuntu 8.04

โดย อดิศร ขาวสังข์
จัดทำเมื่อ 15/11/2008
ติดตั้งบน Ubuntu 8.04
ขั้นตอน

 1. หากยังไม่ติดตั้ง apache และ php ให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
  apt-get install apache2 php5 php5-mysql
 2. สั่งให้ apache ทำงานด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/apache2 restart
 3. หากยังไม่ติดตั้ง mysql ให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
  apt-get install mysql-server
 4. หากยังไม่ติดตั้ง FreeRadius ให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
  apt-get install freeradius freeradius-mysql
 5. สั่งให้ FreeRadius ทำงานด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/freeradius start
 6. เข้าสู่โปรแกรม mysql ด้วย username คือ root และ password ที่ได้กำหนดไว้ด้วยคำสั่ง
  mysql –u root –p
  แล้วป้อนรหัสผ่านของ root
 7. ทำการสร้าง Database ชื่อ phpmyprepaid เพื่อใช้ในการเก็บบัญชีผู้ใช้งาน (สามารถจะใช้ชื่อฐานข้อมูลอื่นก็ได้) ด้วยคำสั่งดังนี้
  CREATE DATABASE phpmyprepaid;
 8. กำหนดสิทธิให้กับบัญชีผู้ใช้งานบน mysql ที่ชื่อว่า phpmyprepaid พร้อม password คือ radpass (user และ password สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ด้วยคำสั่ง
  GRANT ALL PRIVILEGES ON phpmyprepaid.* to ‘phpmyprepaid’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘radpass’;
  FLUSH PRIVILEGES;
 9. ออกจาก mysql ด้วยคำสั่ง quit
 10. แก้ไขไฟล์ /etc/freeradius/sql.conf เพื่อให้เรียกใช้ฐานข้อมูล phpmyprepaid ด้วยสิทธิผู้ใช้เป็น phpmyprepaid ซึ่งมี password เป็น radpass  ดังนี้
  # Connection info:
  server = “localhost”
  login = “phpmyprepaid”
  password = “radpass”
  # Database table configuration for everything except Oracle
  radius_db = “phpmyprepaid”
 11. ทำการกำหนด password ให้กับเครื่อง Client ที่จะเข้าใช้งาน FreeRadius ที่ไฟล์ /etc/freeradius/cliens.conf โดยกำหนดให้ client 127.0.0.1 มีค่า secret = radiussecret
  client localhost {
  secret = radiussecret
  {
  ในกรณีที่อนุญาตให้เครื่อง client อื่นเข้ามาใ้้ช้งาน FreeRadius เช่น client ที่มี IP เป็น 172.24.51.16 ก็ให้กำหนดค่าเพิ่มเติมดังนี้
  client 172.24.51.16 {
  secret = radiussecret
  shortname = chilli
  }
 12. ในกรณีที่จะอนุญาตให้เครื่อง Client อื่น ๆ (ที่ไม่ใช่เครื่องตัวเอง หรือ Localhost) เข้ามาใช้งาน FreeRadius ได้นั้นจะต้องทำการเพิ่มข้อมูลในไฟล์ /etc/freeradius/naslist ซึ่งในที่นี้คือเพิ่มบรรทัดสุดท้ายดังต่อไปนี้เข้าไป# NAS Name                  Short Name                 Type
  #—————-                   ———-                         —-
  #portmaster1.isp.com      pm1.NY                    livingston
  #portmaster2.isp.com      pm1.LA                     livingston
  localhost                          local                          portslave
  chilli                                  chilli                          other
 13. แก้ไขไฟล์ /etc/freeradius/sql.conf กำหนดให้ค่า readclients = yes เพื่อที่จะทำให้ radius client อ่านค่าจาก database
 14. แก้ไขไฟล์ /etc/freeradius/radiusd.conf ดังนี้
  • ในส่วนของ  accounting {……} ให้เอาเครื่องหมาย  # หน้าคำว่า sql ออก เพื่อเรียกใช้ข้อมูลจาก database ในการตรวจสอบ username , password ในการทำ accounting
  • ในส่วน session {……} ให้เอาเครื่องหมาย # หน้าคำว่า sql ออก เพื่อเรียกใช้ข้อมูลจาก database ในการตรวจสอบ username, password ในการทำ session
  • ในส่วนของ authorize {……} ให้เอาเครื่องหมาย # ไว้หน้าคำว่า file  และเอาเครื่องหมาย # ออกจากคำว่า sql
 15. ทำการ restart FreeRadius ด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/freeradius restart
 16. ตอนนี้ ทั้ง freeradius และ mysql พร้อม database phpmyprepaid ว่าง ๆ พร้อมแล้ว
  ต่อไปจะทำการติดตั้งโปรแกรม phpmyprepaid แล้วรันโปรแกรมผ่านเว็บบราวเซอร์
  จากนั้นจะเซ็ตค่าต่าง ๆ บนหน้าเว็บ ทำให้ได้ table ต่าง ๆ ที่จำเป็นใช้งานเกิดขึ้น
 17. ย้ายเข้าไปในไดเรกทอรี /var/www/ ด้วยคำสั่ง
  cd /var/www
 18. ดาวน์โหลดโปรแกรม phpmyprepaid เวอร์ชั่น 0.4 RC2 ด้วยคำสั่ง wget ดังนี้
  wget http://downloads.sourceforge.net/phpmyprepaid/phpmyprepaid04RC2.tgz
 19. คลายแฟ้มออกมาจะได้ไดเรกทอรี phpmyprepaid
  tar zxvf phpmyprepaid04RC2.tgz
 20. ติดตั้งโปรแกรม  rrdtool ด้วยคำสั่ง
  apt-get install rrdtool
 21. เปิด browser และเรียกไปที่ http://host/phpmyprepaid/www   แล้วระบบจะเปิดไฟล์ setup.php ดังรูป 
 22. ขั้นที่ 2 เป็นเรื่องของ License ให้คลิ๊กช่อง I Accept แล้วคลิ๊กปุ่ม Next 
 23. ขั้นตอนที่ 3 ถ้าเจอปัญหาดังรูปให้ใช้คำสั่ง
  chmod 777 /var/www/phpmyprepaid/www
  แล้วจะได้ผลลัพท์ดังรูป

   

 24. ขั้นตอนที่ 4 จะเป็นดังรูป ให้ป้อนค่าให้ถูกต้องโดยเฉพาะค่า Phpmyprepaid path อาจจะต้องเปลี่ยนให้ตรงความเป็นจริง 
 25. ขั้นตอนเป็นการคอนฟิก Radius ก็ให้ป้อนข้อมูลให้ตรงตามรูป 
 26. ขั้นที่ 6 เป็นการจัดการเรื่อง User Interface ก็ให้ป้อนข้อมูลตามต้องการ แต่อย่าลืม user และ password ที่ได้กำหนดไว้ด้วย 
 27. ขั้นตอนที่ 7 เป็นการคอนฟิกฐานข้อมูล ให้ป้อนข้อมูลตรงกับที่ได้กำหนดไว้ดังรูป 
 28. เมื่อป้อนข้อมูลในขั้นตอนที่ 7 ถูกต้อง ก็จะได้ผลลัพท์ดังขั้นตอนที่ 8 
 29. ขั้นตอนที่ 9 เป็นการป้อนข้อมูล Location ดังรูป 
 30. ขั้นตอนที่ 11 เป็นการคอนฟิกข้อมูลทั่วไป ดังรูป 
 31. ขั้นตอนที่ 11 เป็นขั้นตอนสุดท้าย ให้อ่านข้อความด้วยนะครับเพราะมีคำแนะนำบางอย่างที่ต้องทำตามด้วย 
 32. จากนั้นเมื่อเราเรียกใช้งาน http://host/phpmyprepaid/www/ ก็จะได้หน้าตาดังรูป 
 33. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบได้แล้ว จะได้ผลลัพท์ดังรูป 
 34. รูปข้างล่างเป็นตัวอย่างการเพิ่ม Account ที่สามารถกำหนดความเร็วในการ upload และ download ได้ 
 35. ทดสอบการทำงานของ FreeRadius ด้วยคำสั่ง radtest
  radtest  username  password  localhost 0 mysecret
  ถ้าเซ็ตอัพถูกต้องและป้อนค่าถูกต้องจะได้ผลลัพธ์ว่า Access-Accept ดังรูป

จบครับ
ที่มา: http://www.itmanage.info/technology/linux/ubuntu/freeradius_phpmyprepaid/install_freeradius_phpmyprepaid_ubutu_8_04.html