สามัคคีชุมนุม

เนื้อเพลง สามัคคีชุมนุม

..พวกเราเหล่ามาชุมนุม
ต่างกุมใจรัก สมัครสมาน
ล้วนมิตรจิตชื่นบาน
สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
(สร้อยเพลง)อันความกลมเกลียว
กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ
จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี

..กิจใด ธ ประสงค์มี
ร่วมใจภักดีต่อพระจอมสยาม
พร้อมพรึบดังมือเดียว
ยามยากเห็นช่วยบ่หน่าย บ่จาง

(สร้อยเพลง)

..ที่หนักก็จักเบาคลาย
ที่อันตรายก็ขจัดขัดขวาง
ฉลอง ระเดชบ่จาง
กะตะเวทิคุณพระกรุณา

(สร้อยเพลง)

..สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ
จักชูชาติเชิด พระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา
ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง
กระเดื่องแดนดิน

ที่มา: oknation.netdek-d.com