เตรียมตัวเขียน Android app บน Ubuntu 12.04

1. ติดตั้งแบบง่ายด้วย ADT Bundle

  1. เปิดหน้าดาวน์โหลด Android SDK
  2. ดาวน์โหลด ADT Bundle จะได้ไฟล์ adt-bundle-linux-x86_64-20130514.zip
  3. แตกไฟล์จะได้ไดเร็กทอรี่ adt-bundle-linux-x86_64-20130514
  4. สร้างไดเร็กทอรี่ชื่อ Development ไว้ใต้ /home/jack/ (สร้างชื่ออื่นก็ได้)
  5. คัดลอก adt-bundle-linux-x86_64-20130514 มาไว้ใต้ /home/jack/Development เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

2. ติดตั้ง SDK บน Eclipse เอง

$ sudo apt-get install eclipse

หลังจากที่ติดตั้ง eclipse เสร็จให้ติดตั้ง ADT Plugin ดังนี้

Continue reading