ปัญหา HAXM

emulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration!
Please ensure Intel HAXM is properly installed and usable.
CPU acceleration status: HAX kernel module is not installed!

ทางแก้

  • ตรวจสอบว่า “Virtualization Technology” ใน BIOS ได้ทำการ Enable แล้วรึยัง
  • ตรวจสอบว่า HAXM installer ติดตั้งแล้วรึยัง โดยดูจากหน้า Android SDK Manager
  • ติดตั้ง HAXM installer ด้วยตนเอง

Continue reading