การติดตั้ง numpy บน Python 2.7

อัพเกรด pip ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

> cd c:\Python27
> python -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
  Downloading pip-9.0.2-py2.py3-none-any.whl (1.4MB)
    100% |################################| 1.4MB 565kB/s
Installing collected packages: pip
  Found existing installation: pip 9.0.1
    Uninstalling pip-9.0.1:
      Successfully uninstalled pip-9.0.1
Successfully installed pip-9.0.2

ดาว์นโหลด numpy จะได้ไฟล์นามสกุล .whl

คัดลอกไฟล์ที่ดาว์นโหลดมา ไปไว้ที่ C:\Python27\Scripts

ติดตั้ง numpy

> cd c:\Python27\Scripts
> pip2.7.exe install numpy-1.14.2-cp27-none-win32.whl
Processing c:\python27\scripts\numpy-1.14.2-cp27-none-win32.whl
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.14.2

Installing Numpy on 64bit Windows 7 with Python 2.7.3