หลังจากติดตั้ง Ubuntu 12.04 แล้วลงเพจเกจอะไรต่อ

อัพเดทเพจเกจ ให้ล่าสุดก่อน

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

ตรวจสอบหารายชื่อเพจเกจที่ต้องการที่

http://packages.ubuntu.com

รายชื่อเพจเกจพื้นฐานที่ developer ควรมี

RestrictedFormats

Ubuntu restricted extras

Addlibdvdccs

In addition, in order to play DVDs, you need to install libdvdcss by entering the following in a terminal:

เพจเกจสำหรับ Entertainment

TeamViewer

VLC คำสั่งสำหรับติดตั้ง VLC และ ติดตั้ง plugin สำหรับ browser ได้จากคำสั่ง