แปลง Source code ภาษา c++ ให้เป็น html

โปรแกรม cpphtml ใช้แปลง source code ภาษา c ให้เป็นไฟล์ html ได้ง่ายๆ ด้วยการพิมพ์คำสั่งเดียว

เช่น มีไฟล์ hello.cpp ดังรูปด้านล่าง

สามารถแปลงให้เป็นไฟล์ html ได้ดังนี้

cpphtml hello.cpp > hello_cpp.html

 

Download

cpphtml 1.0.0.0

 

Note: Mike Finnegan ได้เผยแพร่โปรแกรม cpphtml ไว้ที่ codeproject.com ในชื่อเรื่อง A C++ to HTML conversion utility ซึ่งผมเห็นว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์ เลยนำมาแนะนำ